Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Vòng xoáy

Bị cuốn vào việc nhà-việc trường nên ko còn nghĩ được những chuyện vu vơ.Tất cả sẽ theo vòng xoáy nhưng hi vọng những điều tốt đẹp vẫn còn mãi...

2 nhận xét: