Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

QUAN NIỆN VỀ CUỘC SỐNG


Một trung tâm: Sức khỏe là trung tâm
Hai một chút: Thoải mái một chút
Hồ đồ một chút
Ba quên: Quên tuổi tác
Quên bệnh tật
Quên hận thù
Bốn có: Có nhà ở
Có bạn đời
Có bận tri ân
Có sổ tiếc kiệm
Năm phải: Phải vận động
Phải lịch sự hòa nhã
Phải biết cười
Phải biết kể chuyện
Phải biết coi mình là người bình thường