Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Mùa giá rét


Mấy ngày hôm nay rét,lười quá.Nhà cửa để trống chẳng chịu mua sắm,trang trí gì cả.Bao giờ cho hết lạnh-đợi sự ấm áp khi xuân sang...

1 nhận xét: